Skip to Content

Bekæmp den grænseoverskridende kriminalitet

Vi siger JA den 3. december, fordi vi gennem samarbejde vil styrke beskyttelsen af børn og ofre for menneskehandel på tværs af grænserne.
Menneskehandel og misbrug af børn er selvsagt forfærdelige forbrydelser. Den slags grænseoverskridende kriminalitet kræver, at vi sætter ind med kollektive løsninger. Derfor mener Alternativet, at Danmark bør tilslutte sig både direktivet om menneskehandel og direktivet om børnemisbrug, der er inkluderet i tilvalgsordningen. Det er nødvendigt med et europæisk samarbejde i forhold til efterforskning og retsforfølgelse af grænseoverskridende kriminalitet. Direktiverne handler om at fastsætte minimumsregler for, hvad der definerer menneskehandel og misbrug af børn, hvilke handlinger, der skal være strafbare og fælles regler for hvordan, vi kan forebygge den form for kriminalitet.
Det er afgørende, at Danmark deltager i og præger det fremtidige lovgivningsarbejde i EU for at komme problemerne til livs, og at vi ikke står uden indflydelse i så alvorlige sager.

Vi skal være med i Europol
Dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde Europol er også vigtig. I 2016 vil Europol ændre sig. Det vil gå fra at være et mellemstatsligt samarbejde til et overstatsligt samarbejde. Det betyder, at EU’s medlemslande, sammen med Europa-Parlamentet, kan lave regler, der har direkte virkning i de enkelte medlemslande.  Når politisamarbejdet går fra mellemstatsligt til overstatsligt niveau, ophører vores nuværende aftale om deltagelse og samarbejde. Vi skal derfor tage stilling til, om vi vil deltage som fuldbyrdet medlem på overstatsligt niveau ved at ophæve retsforbeholdet, eller om vi vil  ansøge om at opnå en parallelaftale.

Alternativet mener, at Danmark skal deltage i Europol på samme vilkår som de andre medlemslande. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis Danmark ryger ud af Europol. Det er afgørende, at dansk politi har direkte adgang til Europols informationssystem og fælles indsatser. Det er langt fra sikkert, at vi kan få en parallelaftale, og hvis vi gjorde, ville aftalen meget muligt betyde en forringet udgave af et fuldt medlemskab.

Vi skal dele ud af vores viden
Derudover handler det ikke kun om dansk sikkerhed – det handler også om dansk indflydelse og viljen til at indgå i et forpligtende samarbejde. Vi skal også have en generøs tilgang til vores EU-samarbejde. Danmark er anerkendt som et af de bedste lande til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Vores viden og erfaring er vigtig i den fælles europæiske indsats. Vi mener, at vi skal dele af vores viden og være åbne overfor at lære af andre. Det gør vi bedst ved at være med i Europol. Sammen står vi stærkest i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet.

Se her interview med Kuno Sørensen, Psykolog og Seniorkonsulent hos Red Barnet.
Kuno fortæller om betydningen af fælleseuropæiske indsatser overfor misbrug af børn og distribution af børneporno pånettet. Red Barnet, der kæmper for børns rettigheder, har om nogen viden og ekspertise inden for dette felt. Derfor mener vi, at de er vigtige at lytte til. Red Barnet er den danske afdeling af verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation.

Deltagerne i videoen er ikke en del af Alternativets kampagne. De har udelukkende sagt ja til at dele deres viden og ekspertise og er på ingen måde associeret med vores kampagne eller politik. Organisationerne kan på ingen måde holdes til indtægt for Alternativets brug af videoerne. Videoerne er lavet uafhængigt af vores politiske budskab og tjener udelukkende oplysende formål.

Aktiv deltagelse i Europol