Skip to Content

Gør det nemmere at være dansk iværksætter i EU

Vi siger JA fordi, det skal være lettere at være dansk iværksætter, virksomhed og lønmodtager i Europa.
Alternativet ønsker, at Danmark skal være det bedste land for iværksættere. Vi skal blive endnu bedre til at gribe de muligheder, vi har, for at skabe udvikling og arbejdspladser.   Det kræver, at vi skaber de bedst mulige vilkår for samarbejde på tværs af Europas grænser. Den 3. december stemmer vi blandt andet om dansk tilslutning til EU’s konkursforordning. Danmark har indtil nu ikke været med i aftalen og har endda fået afslag på en parallelaftale. Vi står med andre ord udenfor. Tilslutter vi os tilvalgsordningen, vil det blive lettere for danske virksomheder at begrænse skaderne, f.eks. når en kunde går konkurs og ikke kan betale sin regning. Dansk deltagelse i konkursforordningen vil derfor gøre det nemmere at være iværksætter på tværs af grænser – uden at skulle gå fra hus og hjem på grund af inddrivelsesproblemer.

Begrænse social dumping
Vi mener også, at tilvalgsordningen kan være med til at begrænse social dumping . Det kan f.eks være situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx skat, arbejdsmiljø eller social sikring. Et stort problem i sager om social dumping er, at det er meget svært at inddrive penge på tværs af grænserne. Det gælder f.eks. bøder til udenlandske virksomheder eller krav fra fagforeninger, hvis overenskomster er blevet brudt.

Stemmer vi ja 3. december, vil det lette processen for danske virksomheder, medarbejdere og fagforeninger både med hensyn til sagers afgørelse, udbetalingskrav og inddrivelse af penge. Det er blandt andre DA, LO og 3F også enige i.

Tage vores del af ansvaret
Vi siger ja tak til lovgivning, der bidrager til at løse de udfordringer, som både borgere og virksomheder står overfor. Men Danmark skal ikke kun deltage, fordi det vil være bedst for os selv. Vi skal også tage vores del af ansvaret for at sikre en fornuftig retning for samarbejdet på iværksætterområdet. Alternativet vil arbejde for at styrke bæredygtigt iværksætteri og erhvervsliv i EU, for vi vil et fremtidens EU, hvor bæredygtighed og fremskridt går hånd i hånd.

Se her interview med Formanden for Dansk Iværksætterforening Christian Walther Øyrabø. Christian fortæller om de udfordringer, danske iværksættere og virksomheder står overfor, når de skal ud påde europæiske markeder. Hør mere om virksomheders retsstilling, som det er i dag, og hvad mere eller mindre EU vil betyde for dansk erhvervsliv internationalt i fremtiden. Dansk Iværksætterforening har siden 1985 været den danske brancheorganisation for iværksættere.


Deltagerne i videoen er ikke en del af Alternativets kampagne. De har udelukkende sagt ja til at dele deres viden og ekspertise og er på ingen måde associeret med vores kampagne eller politik. Organisationerne kan på ingen måde holdes til indtægt for Alternativets brug af videoerne. Videoerne er lavet uafhængigt af vores politiske budskab og tjener udelukkende oplysende formål.

Iværksætteri