Skip to Content

Deltagelse i EU’s fælles asyl og flygtningepolitik

Vi siger ja, MEN hvad med flygtningene?
Efter 2. verdenskrig handlede det europæiske projekt først og fremmest om at sikre fred mellem medlemslandene. Europa står i dag over den største flygtningekrise siden anden verdenskrig. Det er en politisk krise, som kun kan løses gennem samarbejde på tværs af grænser. På globalt plan anslår FN, at mere end 60 millioner mennesker er på flugt. Krigen i Syrien og fortsat ustabilitet i blandt andet Eritrea, Afghanistan og Irak leder til voksende flygtningestrømme, og en stor andel af folk på flugt søger mod Europa. I 2014 søgte mere end 600.000 mennesker om asyl i et af EU’s 28 medlemslande, mens tallet forventes at blive endnu større for 2015.

Flygtningekrisen tester EU’s evne til at leve op til sine egne målsætninger – blandt andet om at fremme værdighed, frihed, demokrati og menneskerettigheder. På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke med i EU’s fælles asyl-og flygtningepolitik, og desværre skal vi den 3. december heller ikke stemme om at komme med. De fem aftalepartier bag den nye tilvalgsordning har nemlig lavet en politisk aftale, der ikke inkluderer EU’s fælles asyl- og flygtningepolitik. Det synes vi er en skam! Danmark bør deltage i de fælles europæiske løsningsinitiativer hurtigst muligt for at sikre en holdbar løsning på flygtningekrisen. Vi mener, at vi skal vise mod til at handle og empati til at hjælpe. Naturligvis skal det besluttes gennem en demokratisk afstemning. Det giver ikke mening, at vi – når nu vi har chancen – ikke stemmer om det, der fylder allermest på den politiske dagsorden og i mange vælgeres bevidsthed. Vi vil gerne give danskerne mulighed for selv at vælge, om vi skal tage del i EU’s fælles asyl- og flygtningepolitik, i stedet for at afstemningen underlægges forligskredsen af ja-partiers kompromiser og præmisser. Befolkningen skal have mulighed for at påvirke den politiske del af aftalen. Ved et ja til afstemningen vil der ikke være noget juridisk i vejen for, at Danmark indgår i EU’s asyl- og flygtningepolitik. Det er kun et spørgsmål om at skaffe et politisk flertal i Folketinget, hvilket den politiske aftale mellem forligspartierne dog forhindrer. Forligspartierne har således aftalt, at indgåelse af nye retsakter kun kan ske ved konsensus eller ved, at det annonceres forud for et folketingsvalg, at man som parti ønsker at indgå i nye retsakter. Alternativets beslutningsforslag handler derfor ikke om et juridisk spørgsmål, men om et politisk spørgsmål.

Se her interview med Eva Singer, asylchef hos Dansk Flygtningehjælp. Eva fortæller blandt andet om, hvorfor den udfordring vi står overfor med de mange flygtninge i nød er en politisk krise, der kræver samarbejde og kollektive løsninger. Dansk Flygtningehjælp arbejder, påbaggrund af humanitære principper og menneskerettigheder, med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.


Deltagerne i videoen er ikke en del af Alternativets kampagne. De har udelukkende sagt ja til at dele deres viden og ekspertise og er på ingen måde associeret med vores kampagne eller politik. Organisationerne kan på ingen måde holdes til indtægt for Alternativets brug af videoerne. Videoerne er lavet uafhængigt af vores politiske budskab og tjener udelukkende oplysende formål.

Asyl- og flygtningepolitik