Skip to Content

ALTERNATIVET SIGER ‘JA, MEN…’

Alternativet anbefaler at stemme JA til folkeafstemningen den 3. december. Det gør vi, fordi vi ønsker, at Danmark skal deltage som et aktivt medlem, der kan være med til at skubbe på for bæredygtige europæiske løsninger på de udfordringer, vi står over for – både i Danmark, i Europa og i verden.

Vi tror på, at tidens store udfordringer ikke skeler til landegrænser. De er, hvad vi kalder “problemer uden pas”. På det retlige område gælder det flygtningekrisen, der om noget har vist behovet for internationalt samarbejde. Og det gælder den grænseoverskridende kriminalitet, herunder menneskehandel og børnemisbrug, der kræver et tæt og stærkt internationalt samarbejde. Disse udfordringer kan vi ikke løse i Danmark alene, og det er meget usandsynligt, at vi kan løse dem på europæisk plan, hvis vi ikke vælger at stå sammen – i tykt og tyndt. Derfor er det også et vigtigt signal at sende til omverdenen, at vi er villige til at tage ansvar i EU. At vi er villige til at være en del af løsningen.

Indflydelse ved at være med ved bordet
Vi ønsker også, at vi med vores danske værdier skal præge EU i en retning, der er så demokratisk og gennemsigtig som muligt. Hvad angår de retlige og indre anliggender kan vi kun dette, hvis vi stemmer ja. Vi vil derimod have rigtig svært ved at påvirke de retlige og indre anliggender, hvis vi kun er med gennem eventuelle parallelaftaler. Det vil nemlig betyde, at vi ikke sidder med ved forhandlingsbordet, når der skal udarbejdes fælles planer for det fremtidige samarbejde. Derudover vil det sende et negativt signal til alle de andre medlemslande, der faktisk har meldt sig ind i et forpligtende fællesskab – hvilket gælder langt størstedelen af de andre EU-lande.

Derfor siger vi i Alternativet JA – vi skal have modet til at turde mere EU. Men samtidig med at vi siger ja, siger vi også MEN.

MEN
MEN – hvad med flygtningene? Hvorfor lader vi ikke danskerne stemme om at være med i den fælles flygtninge- og asylpolitik, som vi jo tydeligvis kan se er nødvendig for at reagere på flygtningekrisen – og som flere meningsmåler viser, at et flertal af danskerne ønsker at stemme om? Hvorfor giver vi ikke os selv muligheden for at udvise empati overfor de mange mennesker, der er på flugt fra krig, gennem en folkeafstemning?

MEN – hvad med gennemsigtigheden? Den politiske aftale, de andre ja-partier har lavet, er uigennemsigtig. Vi savner at vide, på hvilket fagligt og politisk grundlag partierne har bestemt, at man ved et ja til afstemningen kun vil indgå i nogle retsakter, mens man ikke vil indgå i andre. Vi savner også, at de andre ja-partier åbent erklærer, at vi faktisk stemmer om en reel afskaffelse af retsforbeholdet, hvorefter vi indgår i en tilvalgsordning.

MEN – vi vil have flere ambitioner og visioner ind i den danske EU-debat! Det er nu, i tider som disse, at vi skal vise vilje og mod til at holde fast i den europæiske vision om fred, som EU netop blev født ud af. Vi skal fastholde, at de værdier, EU er bygget på – det vil sige respekt for demokratiet, ligestilling, retsstaten, menneskerettighederne og individets værdighed og frihed – også skal være det, som kendetegner fremtidens EU. Ikke mindst hvad angår flygtningesituationen.

I Alternativet siger vi altså MEN til en række ting ved afstemningen. Men det skal ikke sløre for, at det stadig er vores klare anbefaling, at man stemmer JA den 3. december. For vi har brug for EU, og EU har brug for os.

Alternativet siger ja, men