Skip to Content

Alternativet til EU er et bedre EU.

Alternativet har en vision for et progressivt EU, der arbejder for fred og bæredygtig omstilling i Europa. Vi ønsker også et EU, der går foran globalt i arbejdet for fred og en bæredygtig udvikling i hele verden. Vi kan ikke redde kloden og få en grøn verden ved at lukke os om os selv. Vi må samarbejde internationalt.

Alternativets grundlæggende vision for EU er at videreudvikle samarbejdet, så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk. Vi vil arbejde for at bringe EU tættere på den danske befolkning, og vi vil insistere på gennemsigtighed i den danske EU-politik og i det europæiske samarbejde.

Alternativet ønsker, at Danmark presser på for en bæredygtig omstilling i EU, hvori der tages hensyn til de tre bundlinjer: Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Vi vil være med til at skabe et bedre EU, hvor grønne idéer blomstrer og er med til at forvandle klimatruslen til bæredygtige arbejdspladser. Dette kan vi ikke alene. Vi må samarbejde med alle.

Det er vigtigt, at vi spørger os selv, hvor vi ville være uden EU. For EU er en del af løsningen, ikke problemet. Danmarks dør til EU skal åbnes helt. Vi mener, at Danmark bør tage fælles ansvar og deltage fuldt og helt i EU-samarbejdet – og ikke fortsat vælge til og fra, som det passer os.

Men vi skal også vedkende, at der er plads til forbedringer – og vi skal insistere på, at vi kan opnå disse forbedringer. Det gælder for EU’s strukturer, og det gælder for Danmarks deltagelse i EU. Vi kan gøre mere for at styrke demokratiet i EU. Samarbejdets struktur skal reformeres, og EU’s beslutningsprocesser skal gøres langt mere gennemsigtige.

Alternativet til det nuværende EU er et progressivt EU kendetegnet ved fuld åbenhed, nærhed og demokrati, og det er kendetegnet ved en langt mere progressiv tilgang til udviklingen af et bæredygtigt Europa til gavn for alle medlemsstater og deres borgere.

Læs Alternativets EU visionspapir fra Politisk Forum

Hvad er vores EU vision